Sempozyumda her bir katılımcı için kayıt ücreti 50 USD’dır. Kayıt ücreti ödendikten sonra sempozyuma herhangi bir sebeple katılmama durumu olduğunda katılım ücretlerinde geri ödeme yapılmayacaktır.


The registration fee for each participant in the symposium is 50 USD. After the registration fee is paid, no refunds will be made in case of not attending the symposium for any reason.