ASAC 2021 – IX. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi (27-30 Eylül 2021, Bursa, Türkiye)

1- Altayist akademisyenleri bir araya getiren, onların tanışmalarında ve ileriye yönelik işbirliklerinin gelişmesinde önemli bir rol oynayan ve geleneksel olarak yapılan Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu, bu defa Türkiye’nin önemli kültür şehirlerinden Bursa’da Bursa Osmangazi Belediyesi ve Başkanı Sayın Mustafa Dündar’ın ev sahipliği ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Türk Tarih Kurumu’nun desteği ve TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İSTESOB, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Özbekistan Taşkent Şarkşinaslık Üniversitesi, Moğolistan School of Business Administration and Humanities ve Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı’nın işbirliği ile gerçekleşmiştir. Altayist akademisyenleri bir araya getiren başta Osmangazi Belediyesi ve Türk Tarih Kurumu olmak üzere bu kurum ve kuruluşlarımıza Altayist akademisyenler olarak teşekkür ediyoruz.

2- 27 Eylül 2021 tarihinde başlayan ve araştırma ve inceleme gezileriyle 30 Eylül 2021 tarihine kadar devam eden sempozyumumuza farklı ülkelerden 90 Altayist bilim insanı katılmış ve bildirilerini sunmuşlardır. Bu durum sempozyumumuza büyük bir ilginin olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bu bağlamda IX. Altay Toplulukları Sempozyumu’nun katılımcısı olan siz değerli meslektaşlarımıza ne kadar çok teşekkür etsek azdır.

3- Sempozyumumuz “Destanlar ve Destan Kültürü” temalı olarak 20 oturum hâlinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyumumuza sunulan bildirilerin, bu sene sonuna kadar basılı bir şekilde siz değerli meslektaşlarımıza takdim edilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla sempozyum bildirilerinin yazım kuralları ile ilgili olarak çerçeve bir metin, 10 Ekim 2021 tarihine kadar elektronik posta adresinize gönderilecektir. Bildirilerinizi, bu çerçeve metin dikkate alınarak 1 Kasım 2021 tarihine kadar göndermenizi önemle rica ediyoruz. Bu metinler editör kurulumuz tarafından ayrıca incelenecek ve yazım kurallarına uygun olanlar dikkate alınarak yayınlanacaktır. Siz değerli katılımcılardan bu hususa özen göstermenizi hassasiyetle rica ediyoruz.

4- Altayist akademisyenleri bir araya getiren, ayrıca Altay topluluklarının kültür ve uygarlık değerlerini bilimsel olarak ortaya koymayı amaçlayan sempozyumlar serisi prensip olarak iki senede bir yapılmaktadır. Ancak sempozyumumuza çeşitli ülkeler ve kurumlar tarafından yüksek alaka ve takdir sebebiyle sempozyumumuz senede bir defa da yapılmaktadır. Bu bağlamda sempozyumun 2022 yılında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi’nde yapılması için adı geçen üniversite yetkilileri tarafından talepte bulunulmuştur. Bunun yanında sempozyumun söz konusu yılda Moğolistan’da ve Kazakistan’da düzenlenmesi yönünde sempozyuma bu ülkelerden katılan meslektaşlarımız tarafından da teklifler yapılmıştır. Böylece bundan sonraki sempozyumumuz için şu an itibariyle üç teklif yapılmış bulunmaktadır. Bu talepler ve teklifler Altay Toplulukları Sempozyumlar serisini düzenleyen ilgili kurullar tarafından değerlendirilecek ve alınan karar en kısa zamanda sizlere duyurulacaktır.

5- Sempozyumumuzu sahiplenen, maddi ve manevi her türlü desteği veren başta Osmangazi Belediyesi Başkanı Sayın Mustafa Dündar olmak üzere Türk Tarih Kurumu’na ve işbirliği yapılan diğer kurum ve kuruluşlara özellikle şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Ayrıca sempozyumumuza ilgi gösteren basın ve yayın kuruluşlarına, sempozyumumuzun Düzenleme Kurulu Üyelerine, Çalışma Grubu içinde yer alan bütün meslektaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.

6- Osmangazi Belediyesi’nin 2022 yılında Yörükler adı altında düzenleyeceği sempozyumu IX. Altay Toplulukları Sempozyumu’na katılan Altayist akademisyenler olarak takdirle karşıladığımızı ve bu konuda bilimsel olarak her türlü desteği vereceğimizi beyan etmek istiyoruz.

Bir sonraki sempozyumda görüşmek ümidiyle hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

E-mail: altaycommunities@gmail.com

Website: altaycommunities.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.