ASAC 2021 – Birinci Duyuru & First Circular

Değerli Meslektaşlarımız,

27-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Bursa-Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu – IX: Destanlar ve Destan Kültürü konulusempozyumu sizlere duyurmanın sevinci içindeyiz.

Uluslararası Altay TopluluklarıSempozyumu” adı altında daha önce düzenlediklerimizin devamı olan bu sempozyum, Altay halk ve topluluklarına ait destanlar ve türleri; destanların doğuşu ve oluşum süreçleri; töreler, gelenekler ve görenekler; destanlarda aileden ulusa kimlikler; devlet ve yönetim; destanlarda kahramanlar ve kahraman tipolojileri; hayat, kültür ve ekonomi; destanlarda onomastikler ve toponimler (insanların, hayvanların ve coğrafi nesnelerin isimleri); destanlarda semboller ve kültler; destanlar ve disiplinlerarası ilişkiler gibi çeşitli konuları içine almaktadır.

Saygılarımızla.

Organizasyon Komitesi

Dear Colleagues,

We are pleased to announce to you the symposium entitled International Altay Communities Symposium – IX: Epics and Epic Culture, which we will organize between 27 – 30 September 2021, hosted by Bursa Osmangazi Municipality, Bursa, Turkey.

This symposium, which is a continuation of the “International Altay Communities Symposium” series, this time will include various subjects such as epics and epic types belonging to Altay people and communities; the emergence and formation processes of epics; morals, traditions, and customs; identities from family to nation in epics; state and administration; heroes and hero typologies in epics; life, culture, and economy; onomastics and toponymies in epics (names of people, animals, and geographical objects); symbols and cults in epics, as well as the epics and interdisciplinary relations.

With our respects,

The Organizing Committee