ASAC 2022 – Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu – X (Birinci Duyuru)

Değerli Meslektaşlarımız,

27-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılacak olan Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu – X: Yemek ve Beslenme Kültürü adlı sempozyumu sizlere duyurmanın mutluluğu içindeyiz.

“Altay Toplulukları Sempozyumu” adı altında daha önce düzenlenen sempozyumların devamı olan bu sempozyumda, Altay halk ve topluluklarının yemek ve beslenme kültürü ele alınacaktır. Altay halk ve topluluklarında yemek ve beslenme kültürünün tarih öncesi ve sonrası dönemlerdeki kaynakları (arkeolojik buluntular, kaya üstü tasvirler, yazılı ve sözlü kaynaklar) ve bu kaynaklardaki bilgiler; yemek ve beslenmenin tarihî gelişiminde avcılık dönemi, tabii bitkiler, bitkilerin ehlileştirilmesi ve kullanımı; yemek ve beslenme ile ilgili terimler ve bunların etimolojisi; yemek hazırlama, pişirme, saklama yöntemleri ve gelişimi; yemek ve beslenme ile ilgili içecekler (kımız, kefir, ayran, şoro, kımran gibi); kağan, hakan ve hükümdarlar başta olmak üzere ailelerin sofralarında orun (mevki) ve ülüş (et payı) geleneği; din, inanç ve özel günlerle (doğum, nişan, evlenme, ölüm ve kutsal günler gibi) ilgili yemek ve beslenme kültürü gibi konular sempozyumun kapsamına girmektedir. Geçmişten günümüze yemek ve beslenme kültürünün belgeleneceği ve mukayeseler yapılacağı sempozyumumuzun Altay halk ve topluluklarının uygarlık değerlerinin ve kimliklerinin oluşmasındaki rolü hedeflenmektedir.

Belirtilen hususlar çerçevesinde “Altay Toplulukları”nı konu alan bu sempozyum, tartışma odaklı oturumlar ve paneller hâlinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma sunulacak bildiriler, Sempozyum Seçici Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra tema ve içeriklerine uygun olarak programda yer alacaktır.

Sempozyuma sunulacak bireysel bildiriler için özetler 300 kelimeyi aşmamalıdır.

Bireysel bildirilerin yanı sıra panel hâlinde de katılmak mümkündür. Bir panel, panel lideri dahil üç ya da dört kişilik bir gruptan oluşacaktır. Panel liderleri, hem panel üyelerinin görüş ve yaklaşımlarını sunmaları için gerekli koordinasyonu hem de yeterli müzakere süresini sağlamaktan sorumludurlar. Bu yüzden panel liderleri, kendi seçtikleri konuşmacıları panelist olarak davet etme hakkına sahiptirler. Panel önerisi, konu ve gerekçe ile panelde sunulacak her bireysel bildirinin katkısını açıklayıcı mahiyette olmalıdır. Paneldeki her bir bildirinin özeti en fazla 300 kelime olmalıdır.

Panel ve oturumlarda her bildirinin sunum süresi 15 dakikadır.

Sempozyuma 100 civarında bildirinin kabul edilmesi planlanmaktadır. Bildirilerin özgün, daha önce temas edilmemiş konularla ilgili ve bilim âleminde ilgi uyandıracak nitelikte olması tercih nedenidir. Sempozyumda yüksek bir seviyenin yakalanması amacıyla bildirilerin özetleri Seçici Kurul tarafından incelenecek ve kabul edilenler veya kabul edilmeyenler, ilgili kimselere bildirilecektir. Bildirilerin sayısıyla ilgili tasarruf yetkisi Düzenleme Kurulu’na aittir.

Sempozyum Takvimi:

Özetlerin Gönderilmesi: 15 Mart 2022

Bildiri sahiplerinin ekte verilen Kayıt Formu’nu doldurmaları ve 300 kelimeyi aşmayan bir özet göndermeleri zorunludur.

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 1 Mayıs 2022

Bildiri Dilleri: Altay dilleri, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça. Sempozyuma bildirileriyle katılacak olanların uçak ve otel masrafları kendilerine aittir. Katılımcılar, masrafları kendilerine ait olmak üzere önereceğimiz veya kendilerinin tercih edeceği otel veya misafirhanelerde konaklayabilirler.

Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu Adına,

Prof. Dr. Gulchekhra Rikhsieva

Prof. Dr. İlhan Şahin

*Kayıt Formu’nu ve bildiri özetini lütfen aşağıdaki adrese gönderiniz:

E-mail: altaycommunities@gmail.com

Website: http://altaycommunities.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.